(024) 6674 3030 - (028) 6674 3030
094 498 3498 - 096 888 1131

Bộ nồi từ Kucy KN-134V

Loại sản phẩm Nồi inox
Lượt xem 1925 lượt xem
Giá (Liên hệ)

Bộ nồi cao cấp gồm 1 chảo và 3 nồi
Chất liệu Inox cao cấp 304 dầy 1,2mm

5 lớp đáy

(Liên hệ)
(Liên hệ)
(Liên hệ)
(Liên hệ)
(Liên hệ)
(Liên hệ)
(Liên hệ)
(Liên hệ)