0941055000
0944983498 - 0968881131

Nồi áp suất Taka

NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN ĐA NĂNG TK – NS06A

21%

1.500.000 1.900.000
NỒI ÁP SUẤT ĐIỆN ĐA NĂNG Taka TK – NS05A

inf%

1.400.000